Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για REO χαρτοφυλάκια.

Είτε αφορά στην παροχή end-to-end υπηρεσιών είτε χρειάζεστε υποστήριξη σε ένα μόνο κομμάτι της διαχείρισης των περιουσιακών σας στοιχείων, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων (Asset & Property Management)
  • Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης REO χαρτοφυλακίων
  • Εκτιμήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Fixed Asset Valuation)
  • Υπηρεσίες Hospitality (Εκτιμήσεις, Μελέτες Ανάπτυξης, Μελέτες βιωσιμότητας κλπ)
  • Αγοραπωλησίες, Μισθώσεις και διαχείριση συναλλαγών
  • Έρευνες Αγοράς
  • Σύμβουλευτική για την ακίνητη περιουσία (Real Estate Advisory)
  • Επενδύσεις και κεφαλαιαγορές
  • Υπηρεσίες Due Diligence